Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Morten Wang Fagerland

Detaljer om forsker: Morten Wang Fagerland

Portrett av Morten Wang Fagerland

Morten Wang Fagerland

Førsteamanuensis

mortenwf@nih.no

CV

Morten Wang Fagerland er ansatt ved Institutt for idrettsmedisinske fag i 20 % stilling, og er tilknyttet flere av Senter for idrettsskadeforsknings prosjekt. Hans hovedstilling er som seksjonsleder i Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi ved Oslo universitetssykehus. Fagerland har en PhD i biostatistikk fra Universitetet i Oslo (2009) og har mer enn 10 års erfaring som biostatistisk rådgiver/veileder for kliniske forskningsprosjekter. Hans forskningsinteresser inkluderer statistiske metoder for kategoriske data, metoder for modelltilpasning, og statistikk i kliniske studier og randomiserte forsøk. Fagerland er førsteforfatter av boken Statistical Analysis of Contingency Tables (Chapman & Hall/CRC, 2017).

Prosjekter

Publikasjoner