Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'ReadyToPlay – Skader og sykdom i elite kvinnefotball'

ReadyToPlay – Skader og sykdom i elite kvinnefotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Roar Amundsen, Solveig Thorarindsdottir, Markus Vagle
Veileder(e): Roald Bahr, Merete Møller, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Joar Harøy, Håvard Moksnes, Ben Clarsen, Morten Wang Fagerland

Beskrivelse

Bakgrunn: Den raske utviklingen i kvinnefotball de siste årene kan ha endret risikoen for skader. Vi tror – basert på økningen i hamstrings- og lyskeskader som er sett i herrefotball de siste tiårene – at det samme har skjedd i kvinnefotball. Tidligere skaderegistreringsstudier i kvinnefotball har brukt metoder som ikke egner seg for å fange opp belastningsskader og sykdom. Informasjon om risikofaktorer for skader i kvinnefotball er begrenset, og det trengs mer forskning på dette.

Formål: Å kartlegge skader og sykdom blant kvinnelige fotballspillere på toppnivå, og å undersøke risikofaktorer for skader blant kvinnelige fotballspillere på toppnivå, med spesielt fokus på hamstrings- og lyskeskader.

Metode: Denne prospektive kohortstudien vil undersøke omfanget av skader og sykdom i den norske Toppserien for kvinner ved å etablere et skadeovervåkningssystem før 2020-sesongen. Spillerne vil svare ukentlig på OSTRC sitt spørreskjema om helseplager, og lagenes fysioterapeuter vil diagnostisere skadene som blir registrert ved bruk av Sport Medicine Diagnostic Coding System (SMDCS). Hamstrings- og lyskeskader vil bli undersøkt med en standardisert klinisk undersøkelse og magnetresonstomografi (MR). I tillegg vil vi undersøke risikofaktorer for ulike helseproblemer ved bruk av data fra testing av spillerne som gjennomføres før og etter hver sesong.