Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Effekten av menstruasjonssyklus og bruk av hormonell prevensjon på risiko for helseproblemer blant kvinnelige fotballspillere i Norge – en prospektiv kohortstudie over 2 sesonger'

Effekten av menstruasjonssyklus og bruk av hormonell prevensjon på risiko for helseproblemer blant kvinnelige fotballspillere i Norge – en prospektiv kohortstudie over 2 sesonger

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Solveig Thorarindsdottir
Veileder(e): Merete Møller, Roald Bahr
Medarbeider(e): Roar Amundsen, Ben Clarsen, Morten Wang Fagerland, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Formål: Å undersøke effekten av menstruasjonssyklus og bruk av hormonell prevensjon på risikoen for helseproblemer blant kvinnelige fotballspillere

Methods: Vi fulgte lagene i Toppserien over to sesonger (2020 og 2021). Spillerne rapporterte alle helseproblemer gjennom et ukentlig spørreskjema, Oslo Sports Trauma Research Centre Questionnaire on Health Problems (OSTRC-H2). I tillegg ble spillerne spurt om sin fotball eksponering og om de fikk menstruasjon den foregående uken, og eventuelt hvilken dato. Informasjon om menstruasjonshelse og bruk av hormonell prevensjon ble hentet inn gjennom et baselinespørreskjema fylt ut ved inklusjon i prosjektet.