Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Treningsbelastning, treningsstatus, skader og fysisk prestasjonsevne i norsk elite kvinnefotball'

Treningsbelastning, treningsstatus, skader og fysisk prestasjonsevne i norsk elite kvinnefotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Markus Vagle
Veileder(e): Thor Einar Andersen, John Bjørneboe, Håvard Moksnes
Medarbeider(e): Torstein Dalen-Lorentsen, Morten Wang Fagerland, Ben Clarsen, Joar Harøy

Beskrivelse

Bakgrunn: Flere studier har vist at raske endringer i treningsbelastning er assosiert med økt risiko for skader i profesjonell idrett. Det ser ut til at utøvere som utsettes for en høyere belastning enn de er forberedt på, har betydelig økt risiko for skade. Overvåkning og styring av treningsbelastning gjennom trening og konkurranse kan påvirke utøverens interne risikofaktorer gjennom positive eller negative fysiologiske tilpasninger. De interne faktorene kan sees på som egenskapene som gjør atleter er mer robuste, eller mer utsatt for skader, ved en gitt treningsbelastning. Et godt treningsgrunnlag og god treningsstatus kan beskytte mot skader, mens negative treningseffekter som f. eks. tretthet kan øke risikoen. Antall studier utført på profesjonell kvinne fotball er lavt sammenlignet med mannlig fotball, og ingen studier har undersøkt forholdet mellom relativ belastning og skader blant profesjonelle kvinnelige fotballspillere.

Formål: 1) Beskrive parametere for treningsstatus og fysisk prestasjonsevne (kraft, sprint og styrke) hos kvinnelige elite fotballspillere; 2) undersøke forholdet mellom treningsstatus og fysisk prestasjonsevne; og 3) utdype forholdet mellom treningsbelastning, helseproblemer (skader og sykdom) og fysisk prestasjonsevne.

Metode: En kohortstudie vil løpe fra oppkjøringen til 2020 sesongen og frem til slutten av 2021 sesongen i “Toppserien”. En ansatt tilknyttet hvert lag som deltar i studien vil registrere eksponering for trening og kamp, så vel som skader og sykdom. Registreringen vil inneholde informasjon om typen og varigheten av hver kamp eller treningsøkt, antall deltakere og underlag for økten. Det vil bli registrert som en skade hvis spilleren ikke er i stand til å ta full del i fotballaktivitet, trening eller kamp, minst en dag utover skadedagen. Registreringen vil også utføres av samtlige spillere, både skade / sykdom, trenings- og kampeksponering, samt RPE vil registreres individuelt av spillerne gjennom en smarttelefonapplikasjon. Alle spillere som har kontrakt med førstelaget vil bli testet på “Idrettens helsesenter”, for treningsstatus. Testene innebærer blant annet benpress (kraft og styrke), svikthopp på kraftplattform, 40m sprint, nordic hamstring m.fl. I tillegg vil GPS-data fra både treningsøkter og kamper bli samlet inn gjennom Polar team.

Implikasjoner: Prosjektet vil ha stor innvirkning på fremtidens anbefalinger og retningslinjer for styring av treningsbelastning og treningsstatus blant kvinnelige elite fotballspillere. Det vil dokumentere omfanget av helseproblemer i norsk kvinne fotball - dette er foreløpig ikke kjent, og er avgjørende for å planlegge effektive forebyggingsstrategier. I tillegg vil det være den første studien som undersøker forholdet mellom treningsbelastning og skade / sykdom (helseproblemer) i elite kvinne fotball. Prosjektet vil gi sentral informasjon om betydningen av treningsstatus og fysisk prestasjonsevne på skader / sykdom og treningsbelastning.