Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Metodiske forskjeller for å analysere forholdet mellom Acute:Chronic Workload Ratio og skade'

Metodiske forskjeller for å analysere forholdet mellom Acute:Chronic Workload Ratio og skade

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Torstein Dalen-Lorentsen
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Ben Clarsen, John Bjørneboe
Medarbeider(e): Morten Wang Fagerland, Markus Vagle, Kevin Nordanger Martin, Michael Kleppen

Beskrivelse

Bakgrunn Acute chronic workload ratio (ACWR) er en mye brukt metode for å vurdere forholdet mellom treningsbelastning og skade. Både ACWR og skade kan bli definert på mange forskjellige måter, og det er foreløpig uklart hvordan metodiske valg kan påvirke forholdet mellom ACWR og skade.

Metode Vi fulgte 86 elite junior fotballspillere i 105 dager og samlet inn daglig treningsbelastning og helsestatus. Vi analyserte forholdet mellom treningsbelastning og skade ved å bruke en rekke forskjellige definisjoner for både ACWR og skade. Vi regnet ut ACWR ved bruk av både 21- og 28-dager «chronic» tidsperiode, ved bruk av både eksponentielt vektet rullerende gjennomsnitt og ved bruk av vanlig rullerende gjennomsnitt. All ACWR-data ble delt inn i tre kategorier (lav, medium og høy), enten ved bruk av pre-definerte verdier, eller ved bruk av z-skåre-verdier. Vi sammenlignet medium med høy, medium med lav og lav til høy kategori. Vi definerte utfallsmålene på tre måter; “all health problems”, “all injuries” og “new non-contact injuries”.
Totalt 108 forskjellige analyser blir analysert ved bruk av random-effects logistic regression.

Mål å undersøke hvorvidt forskjellige resultater oppstår nå man bruker forskjellige metodiske kombinasjoner på samme datasett.