Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Belastningsmonitorering og hopperkne i herrevolleyball'

Belastningsmonitorering og hopperkne i herrevolleyball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lena Kristin Bache-Mathiesen
Medarbeider(e): Roald Bahr, Morten Wang Fagerland, Rodney Whitely, Chris Skazalski, Tine Sattler

Beskrivelse

Bakgrunn: Hopperkne er en vanlig plage i herrevolleyball. Det kan forårsake redusert deltakelse og prestasjon. Til tross for disse bekymringene, har vi lite kunnskap om hvordan hoppbelastning over lengre tid påvirker risikoen for hopperkne.  

Formål: Å fastslå sammenhengen mellom hoppebelastning og risikoen for symptomer på hopperkne.

Metode: Vi har fulgt 4 volleyballag over 3 sesonger, og samlet inn data på antall hopp og hopp-høyde, i tillegg til andre opplysninger.. Vi utarbeider først et sett med antagelser for hvordan hopping og andre faktorer påvirker sannsynligheten for hopperkne. Deretter tester vi disse antagelsene med regresjonsanalyse.

Implikasjoner: Hvis vi vet mer om hoppbelastning og hopperkne, så kan trenere og fysioterapeuter bedre tilpasse trening for å redusere symptomer og unngå tilbakefall.