Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Tron Krosshaug

Detaljer om forsker: Tron Krosshaug

Portrett av Tron Krosshaug

Tron Krosshaug

PhD

tron.krosshaug@nih.no

23 26 23 49 / 45 66 00 46

CV

Tron Krosshaug er professor ved Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole der han bl.a. har ansvar for undervisning i styrke-, utholdenhets og bevegelighetstrening. I tillegg er han ansatt i 50% stilling ved Senter for idrettsskadeforskning der han er hovedansvarlig for biomekanisk forskning.

Krosshaug har hatt hovedansvaret for vårt store prospektive risikofaktorstudie for fremre korsbåndskader blant kvinnenes eliteserie i fotball og håndball. Krosshaug har vært veileder for Eirik Kristianslund, Agnethe Nilstad og Kam Ming Mok som har gjort sine doktorarbeider i dette prosjektet. Andre sentrale forskningsområder er videoanalyse av kne-, ankel- og hodeskader i ball/lagidretter, samt alpine idretter der han har vært veileder for Sophie Steenstrup som har studert hodeskader i snowboard, freestyle og alpint.

Krosshaug er også gründer og daglig leder i selskapet Muscle Animations som bl.a. har utviklet appene STYRK! (2015), samt MA Biomek og MA Basis4 (Begge 2018) Appene viser hvordan man kan trene effektivt og skadefritt, og forklarer prinsippene som ligger til grunn ved hjelp av intuitive animasjoner. STYRK! er lastet ned av mer enn 70.000 nordmenn. 

Prosjekter

Publikasjoner