Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Posterior pelvic tilt in the squat and the association with hip joint geometry'

Posterior pelvic tilt in the squat and the association with hip joint geometry

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Medarbeider(e): Kam Ming Mok, Gøran Paulsen

Beskrivelse

Intro: Posterior bekkentilt i knebøy kan øke risikoen for korsryggskade. Hofteleddets geometri er blitt foreslått som hovedårsaken til bekkenhelling

Mål: Denne studien hadde som mål å undersøke sammenhengen mellom hofteleddsgeometri og bakre bekkenhelling under knebøy

Metode: Vi målte bakre bekkenhelling under knebøy hos førti-tre utøvere ved bruk av markørbasert 3D-bevegelsesanalyse. Vi hentet ut syv forskjellige variabler, som antas å muligens påvirke leddets bevegelsesutslag.