Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Solveig Elisabeth Sand Hausken-Sutter

Detaljer om forsker: Solveig Elisabeth Sand Hausken-Sutter

Portrett av Solveig Elisabeth Sand Hausken-Sutter

Solveig Elisabeth Sand Hausken-Sutter

Forsker

solveigeh@nih.no

23262395

CV

Solveig er forsker ved Senter for idrettskadeforskning i en 20% stilling for perioden 01.12.2021 til 30.11.2022. Hun jobber i prosjektet "Skadeforebygging i ungdomsidretten med en tverrfaglig og treoribasert tilnærming".

Solveig jobber ellers i en 80% stilling som stipendiat i idrottsvetenskap ved Göteborgs Universitet. Avhandlingen hennes omhandler utviklingen av metodologi for interdisiplinær foridrettsskadeforskning. Solveig har en mastergrad i helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo.

Prosjekter

Publikasjoner