Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skadeforebygging i ungdomsidrett med en tverrfaglig og teoribasert tilnærming'

Skadeforebygging i ungdomsidrett med en tverrfaglig og teoribasert tilnærming

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Hege Grindem
Medarbeider(e): Emilie Scholten Sjølie, Christian Moen, Solveig Elisabeth Sand Hausken-Sutter

Beskrivelse

Bakgrunn: De fleste skader blant norsk ungdom skjer i idrett – til tross for strategiske tiltak fra Norges idrettsforbund og Norges håndball- og fotballforbund for å beskytte idrettsutøvernes helse. Idrettsskader blant ungdom har flere helsekonsekvenser: 1) betydelige direkte sykehusutgifter, 2) en økt prevalens av langvarige muskel- og skjelettplager, og 3) et økt frafall fra organisert idrett under ungdomsårene.

Livslang deltakelse i idrett er et strategisk satsingsområde for organisasjonene, og et definert strategisk mål er å ivareta utøverens sikkerhet og at de som er ansvarlige for idrettsaktiviteter beskytter utøverens helse. Den hovedansvarlige for idrettsaktiviteten er treneren. Derfor er skadeforebyggende tiltak som ledes av treneren avgjørende. En integrert tilnærming, med kunnskap fra idrettssosiologi, biomedisin og helseatferd, er avgjørende for å få en helhetlig forståelse av hvordan framtidige programmer bør utformes for å forebygge skader i ungdomsidretten.

Mål: Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og evaluere et trenerledet program basert på tverrfaglig programteori fra idrettssosiologi, biomedisin og helseatferd for å forebygge førstegangs- og gjentagende skader i ungdomshåndball og -fotball.

Metode: Prosjektet anvender flere forskningsmetoder (kvalitative, kvantitative, litteraturstudier) kombinert med ekspert- og brukerkunnskap gjennom fem arbeidspakker. De tre første arbeidspakkene skal produsere kunnskap om underliggende forutsetninger for utvikling av idrettsskader og hvordan skadeforebyggende programmer fungerer. Denne kunnskapen videreføres i arbeidspakke fire og integreres med brukerkunnskap til en tverrfaglig programteori og intervensjon. Den femte arbeidspakken evaluerer intervensjonen og programteorien.

Implikasjoner: Gjennom samarbeid med norske idrettsorganisasjoner, ledende forskningssentre i Norge, Sverige og Storbritannia, og idrettsutøvere, trenere, foreldre og forbundsrepresentanter bryter dette prosjektet med den tradisjonelle monodisiplinære idrettsskadeforskningen og produserer kunnskap om betydningen av, og samspillet mellom, sosiologiske, biomedisinske og atferdsdeterminanter gjennom en kombinasjon av ulike forskningsmetoder. Kunnskapen fra dette prosjektet vil forme fremtidig norsk innsats for å beskytte ungdomsutøvernes helse ved å belyse 1) hva som bør gjøres for å forebygge skader i ungdomsidretten og 2) hvordan det bør gjøres for å sikre opprettholdelse. Denne kunnskapen vil tilrettelegge for at norsk ungdom lever i et sunt og helsefremmende idrettsmiljø.