Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Lena Kristin Bache-Mathiesen

Detaljer om forsker: Lena Kristin Bache-Mathiesen

Portrett av Lena Kristin Bache-Mathiesen

Lena Kristin Bache-Mathiesen

Stipendiat

l.k.bache-mathiesen@nih.no

CV

Lena Kristin Bache-Mathiesen jobber med prosjektet «Improving the Methodology of Training Load and Injury Research: An Analysis of Analyses» ved senter for idrettsskadeforskning. Hun forsker på hvilke metoder som bør brukes i analyse av sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade.

Hun har jobbet tre år som statistiker i Helse Bergen. Her var hun rådgiver til de norske medisinske kvalitetsregistrene. I tillegg har hun jobbet ni måneder som statistiker i forskningsavdelingen til Stavanger universitetssjukehus. Hun har en bachelor i biologi og en master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo, hvor masteroppgaven var tungt vektet i statistikk.  

Prosjekter

Publikasjoner