Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Ingar Holme

Detaljer om forsker: Ingar Holme

Portrett av Ingar Holme

Ingar Holme

PhD

ingar.holme@nih.no

23 26 23 17 / 22 11 79 27

CV

Dr. philos Ingar Holme er professor II i biostatistikk ved Norges Idrettshøgskole og arbeider i tillegg i 30% stilling ved Senter for Idrettsskadeforskning ved Norge Idrettshøgskole.

Han arbeider ellers som forsker/epidemiolog ved Klinikk for forebyggende medisin ved Oslo Universitets  sykehus, Ullevål. Han er utdannet aktuar og cand. real med statistikk som hovedfag og har en filosofisk doktorgrad fra 1982. Hans forskningsaktivitet er primært rettet mot epidemiologi og forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Med hans langvarig erfaring i prosjektarbeid og kunnskap i statistikk er Ingar på Senter for idrettsskadeforskning involvert i mer eller mindre alle prosjektene.

Ingar er hoved- eller medforfatter til mer enn 240 vitenskapelige artikler.

Prosjekter

Publikasjoner