Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Undersøkelse og klassifisering av utøvere med lyskesmerter – inkludert oppfølging etter 10, 26 og 52 uker'

Undersøkelse og klassifisering av utøvere med lyskesmerter – inkludert oppfølging etter 10, 26 og 52 uker

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Joar Harøy
Veileder(e): Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Morten Berner

Beskrivelse

Doha klassifisering av lyskeproblemer har blitt introdusert for å forsøke å bedre forståelsen og rapporteringen av lyskeproblemer blant idrettsutøvere. Selv om klassifiseringssystemet ble introdusert 2015, mangler det prospektive studier som registrerer etter det nye systemet. Enkelte studier har rapportert retrospektive data, mens det nylig har blitt publisert én studie som prospektivt klassifiserte lyskeproblemer etter det nye systemet. Vårt formål er derfor å benytte klassifiseringssystemet på utøvere som henvises til et idrettsmedisinsk spesialistsenter (Idrettens Helsesenter) for utredning av langvarige lyskeproblemer. I tillegg ønsker vi å undersøke i hvilken grad utøvere med lyskeproblemer kommer tilbake til tidligere prestasjonsnivå og idrett. Idrettens Helsesenter er i en unik posisjon med et stort antall henviste utøvere fra ulike idretter og begge kjønn. Resultatene vil dermed kunne beskrive hvordan omfanget er i en bred idrettspopulasjon, ikke kun mannlige fotballspillere. Alle utøverne vil gjennomgå en standardisert undersøkelse av lege og fysioterapeut, der spillernes lyskeproblemer vil bli kategorisert samt gjennomgår styrketesting og besvarer et standardisert spørreskjema angående deres lyskeproblemer. Utøverne vil også bli kontaktet etter 10, 26 og 52 uker for å kartlegge retur til idrett og prestasjonsnivå.