Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Association of training and game loads to injury risk in junior male elite ice hockey players: a prospective cohort study'

Association of training and game loads to injury risk in junior male elite ice hockey players: a prospective cohort study

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Anine Nordstrøm
Veileder(e): Roald Bahr, Ove Talsnes
Medarbeider(e): Ben Clarsen

Beskrivelse

Bakgrunn: Trening- og kampbelastning er potensielle risikofaktorer for skade, men sammenhengen mellom trening- og kampbelastning og risiko for skade i junior elite ishockey er ikke godt kartlagt.

Formål: Formålet med denne studien var å undersøke om det er sammenheng mellom totalbelastning (trening og kamp) og risiko for skade blant unge ishockeyspillere. 

Metode: Totalt 159 unge ishockeyspillere (gjennomsnittsalder: 16 år, område: 15 to 19 år) fra WANG og NTG ble inkludert i en prospektiv kohortstudie i skoleåret 2018/2019. Spillerne registrerte alle helseplager; akutte skader, belastningsskader og sykdom, hver uke ved hjelp av Oslo Sports Trauma Research Center spørreskjema om helseplager (OSTRC-H2). Antall treninger og kamper ble registrert i 33 uker. 

Resultater: Spillerne rapporterte totalt 133 akutte skader, 75 belastningsskader og 162 tilfeller av sykdom, og gjennomsnittlig 8.7 (95% CI: 8.6 to 8.7) treninger og 0.8 (95% CI: 0.8 to 0.8) kamper per uke. Vi fant ingen sammenheng mellom forskjellen mellom de to foregående uker eller foregående 2- 3- and 4-uker kumulativ trening- eller kampbelastning og akutte skader, eller forskjell mellom de to foregående uker eller foregående 4- og 6-uker kumulativ trening- eller kampbelastning og belastningsskader (OR ~1.0 og p >0.05 i alle modeller).

Konklusjon: Vi fant ingen sammenheng mellom kumulativ trening- eller kampbelastning og risiko for skade blant junior elite ishockeyspillere.

Implikasjoner: Dette er den første studien som undersøker sammenhengen mellom trening- og kampbelastning og skader blant unge ishockeyspillere. Disse dataene kan anvendes når det gjelder anbefalinger og retningslinjer for styring av trening- og kampbelastning blant unge ishockeyspillere.