Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Association between preseason fitness level and risk of injury or illness in male elite ice hockey players - a prospective cohort study'

Association between preseason fitness level and risk of injury or illness in male elite ice hockey players - a prospective cohort study

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Anine Nordstrøm
Veileder(e): Roald Bahr, Ove Talsnes
Medarbeider(e): Ben Clarsen

Beskrivelse

Bakgrunn: Sammenhengen mellom ishockeyspilleres fysiske form og skader og sykdom er ikke godt kartlagt. Spillere med dårligere fysisk form kan være mere utsatt for skader og sykdom enn spillere med bedre fysisk form.

Formål: Formålet med denne studien var å undersøke om det er sammenheng mellom ishockeyspilleres fysiske form før sesong, og helseplager (akutte skader, belastningsskader og sykdom) etterfølgende sesong.

Metode: Totalt 133 mannlige ishockeyspillere fra ni lag i GET-ligaen (høyeste liga i Norge) ble inkludert i en prospektiv kohortstudie i ishockeysesongen 2017/2018. Spillerne registrerte alle helseplager; akutte skader, belastningsskader og sykdom, i 31 uker ved hjelp av Oslo Sports Trauma Research Center spørreskjema om helseplager (OSTRC-H1). Spillerne gjennomførte et generelt testbatteri på fysisk form («Ironman») før sesongstart. Testene som ble gjennomført var 40 m sprint, spentshopp, 3000 m løping, knebøy, benkpress, chins, brutal benk og kassehopp.

Resultater: Det var ingen forskjell i antall helseproblem mellom grupper av fysisk form (best, middels og dårligst trent), foruten gruppen av best trente spillere som rapporterte flere substantielle helseproblem. Ved sammenlikning av tercilen som var dårligst trent med resten av spillerne, ble det ikke påvist en sammenheng mellom dårligere fysisk form og antall helseproblem. Spillerne som var dårligst trent rapporterte større cumulative burden av helseproblem, etter justering for tid på is per kamp, posisjon på is og alder.

Konklusjon: Vi fant ingen sammenheng mellom dårlig fysisk form og antall helseproblem. Videre forskning med fysisk form som risikofaktor for skade i ishockey bør vurdere å inkludere mere spesifikke tester på is.

Implikasjoner: Resultatene vil kunne gi informasjon om betydningen av treningsstatus og fysisk prestasjonsevne når det gjelder skader og sykdom. Resultatene vil også kunne påvirke anbefalinger når det gjelder styring av treningsbelastning og treningsstatus blant ishockeyspillere.