Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skademønsteret endres med alder i akademifotball'

Skademønsteret endres med alder i akademifotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Eirik Halvorsen Wik
Veileder(e): Roald Bahr, Warren Gregson
Medarbeider(e): Lorenzo Lolli, Karim Chamari, Olivier Materne, Valter Di Salvo

Beskrivelse

Bakgrunn: Opphold i trening som følge av skader vil påvirke utviklingen til ungdomsspillere negativt. Selv om unge spillere ser ut til å pådra seg lignende skader som seniorspillere, er ikke skademønsteret gjennom utviklingsprosessen godt beskrevet. Videre rapporterer studier som oftest bare skadeinsidens - skadebyrde kan gi et riktigere bilde av hvilke skader som har størst påvirkning på deltagelse.

Formål: Å beskrive skadetypene som er assosiert med størst skadebyrde gjennom utviklingsprosessen (U13 gjennom U18) i et nasjonalt elitefotballakademi.

Metode: Trenings- og skadedata fra 301 ulike spillere (591 spillersesonger) ble samlet inn prospektivt over fire sesonger. Totalt gjennomførte spillerne 92827 timer med trening eller kamp og 1111 fraværsskader (delvis eller helt utilgjengelig for deltagelse i en fremtidig økt) ble registrert av lagsfysioterapeutene.

Implikasjoner: Leddbåndsskader i kne og ankel, muskelskader i låret, stressreaksjoner/-frakturer i korsryggen og vekstsoneskader i hofte/lysk hadde størst skadebyrde og bør prioriteres når man planlegger skadereduserende tiltak. Skadeinsidensen økte med alder, men den største skadebyrden var for U16 spillere. Antallet muskelskader økte med alder - antallet vekstsoneskader minket. Det kan derfor være mulig å tilpasse tiltak etter spillerenes alder.