Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Risikofaktorer for belastningsskader i håndball'

Risikofaktorer for belastningsskader i håndball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Ben Clarsen
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Silje Randen Prestkvern, Stig Haugsbø Andersson, Mari Tyrdal, Rikke Munk Kristensen

Beskrivelse

Handball er en sport med stor eksponering på spillerens skulder. Spillet er preget av mange og kraftfulle kast, og klinikere har i langt tid jobbet med vonde skuldre og ansett belastningsproblematikk i skulderen som et problem i sporten.

En tverrsnittstudie fra Senter for idrettsskadeforskning på kvinnelige elitespillere har avdekket at hele 57% av spillerne i Postenliagen sliter med vonde skuldre som fører til nedsatt prestasjon under trening og kamp. Det er derimot ingen informasjon tilgjengelig på skulderproblematikk blant mannlige håndballspillere.

Vi mangler også informasjon om risikofaktorer som er med på å forårsake skulderskader. Denne informasjonen er nødvendig for å utvikle effektive og målrettede skadeforebyggende tiltak.

Forskning fra andre kastidretter som f.eks. baseball, tyder på at både spillernes styrke og fleksibilitet av rotator cuff muskulaturen, samt evnen til å stabilisere skulderbladene og skuddmengde er faktorer som spiller sentrale rolle for utviklingen av belastningsskader i skulderen.

 

Målet med denne studien er to-delt:

- Registrere omfanget av skulderskader og problemer blant norske mannlige elitespillere i Postenligaen

- Analysere innflytelsen av skulderstyrke, skulderfleksibilitet, nevromuskulær kontroll og kastmengde på skulderskaderisiko

 

Metode

I oppstarten til 2011-12 sesongen ble alle lag i Postenligaen besøkt, og spillernes skulder ble målt på styrke, fleksibilitet og nevromuskulær kontroll. I tillegg ble spillerne videofilmet i en uke for å få et estimat på omfanget av deres kast og pasninger i løpet av treninger og kamper.

Skulderskader ble gjennom sesongen registrert ved hjelp av en metode, som nylig er blitt utviklet av Senter for idrettsskadeforskning. I alt 206 spillere ble inkludert i prosjektet.

Denne studien vil gi oss verdifulle data på sammenhengen mellom ulike risikofaktorer skulderskader og skaderisikoen. Målet er også å kunne identifisere spillere med risiko for belastningsskader i skulderen ved hjelp av et enkelt screeningsbatteriet. Resultatene fra denne studien kan gi anbefalinger på spillerens trenings- og kampinnhold og -mengde.