Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Prevalens av helseproblemer i elite-juniorfotball'

Prevalens av helseproblemer i elite-juniorfotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Torstein Dalen-Lorentsen
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Ben Clarsen, John Bjørneboe
Medarbeider(e): Markus Vagle, Kevin Nordanger Martin, Michael Kleppen, Joar Harøy

Beskrivelse

Bakgrunn: Tidligere studier har vist lik skade- og sykdomsforekomst i ungdomsfotball som i profesjonell fotball. Disse studiene har imidlertid brukt en skadedefinisjon som ikke er tilstrekkelig for å plukke opp hele spekteret av skader og sykdom.


Formål:
Formålet med denne studien var å undersøke prevalensen av helseproblemer hos elite-juniorspillere av begge kjønn.


Metode:
Åttiseks spillere fra seks forskjellige juniorlag (15-19år) ble inkludert i en prospektiv kohortstudie. Lagene var fra minimum interkrets-nivå, og besto av tre lag fra hvert kjønn. Spillere besvarte "Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Questionnaire on Health Problems" ukentlig gjennom 15 uker. Spørreskjemaet var nettbasert og ble distribuert via en automatisert SMS-tjeneste hver søndag kveld.


Implikasjoner:
Resultatene vil gi innsikt i hvor store helseproblemer det er i norsk elite-junior fotball. Dette vil kunne gi et grunnlag for å vurdere om forebyggende tiltak er nødvendig, og eventuelt hvilke tiltak som er passende for målgruppen.