Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Overvåkingssystem for skader og sykdommer blant norske Olympiske og Paralympiske utøvere'

Overvåkingssystem for skader og sykdommer blant norske Olympiske og Paralympiske utøvere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Ben Clarsen
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Tonje Wåle Flørenes, Ola Rønsen

Beskrivelse

Til tross for mer litteratur om forekomsten av skader og sykdommer blant eliteutøvere under konkurranser, er det lite informasjon tilgjengelig om utøverens helsetilstand i forberedelsesfasen opp til store konkurranser, som Olympiske leker.

Skader og sykdom i denne viktige fasen, som kan strekke seg over flere år, kan i mange tilfeller ha alvorlige konsekvenser for utøverens ambisjoner om å prestere best mulig.

 

Mål

Utvikle et overvåkingssystem for skader og sykdommer blant de norske kandidater for deltakesle i Olympiske eller Paralympiske leker og sikre rask oppfølging av utøverne gjennom god kommunikasjon med helseapparatet.

 

Metode

En ny utviklet metode for å fange opp belastningsskader i alle idretter er blitt etablert for å registrere sykdommer og skader blant de aktuelle utøverne. Disse 142 utøvere, som alle er kandidater til å delta i London OL og Paralympics vil bli fulgt i 40 uker frem til London Lekene 2012. I denne perioden vil alle sykdommer og skader bli fortløpende registrert og rapportert av utøveren gjennom et online system.

Med denne studien vil vi generere ny kunnskap om Olympiske og Paralympiske utøvernes sykdommer og skader, deres type, symptomer og alvorlighetsgrad. Vi vil også få kunnskap om hvor effektiv et online registreringssystem kan bedre monitorering av utøverne i tett dialog med helseapparatet.