Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Ny metodikk for registrering av belastningsskader'

Ny metodikk for registrering av belastningsskader

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Ben Clarsen
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Martin Engedahl, Gro Thorsen, Linn Rosenlund

Beskrivelse

Belastningsskader innen idretten har de siste årene vært et svært aktuelt tema. Ut i fra vitenskapelige studier og klinisk erfaring vet vi at i enkelte idretter trener og konkurrerer mer enn halvparten av utøverne med belastningsskader. Dagens målemetoder for skaderegistrering fanger trolig ikke opp det totale antall belastningsskader på grunn av de anvendte skadedefinisjonene.

 

Mål

- Utvikle en ny metodikk for registrering av belastningsskader.

 

Metode

Målemetoden vil bli testet på omlag 200 senior- og juniorutøvere av begge kjønn fra håndball, volleyball, innebandy og langrenn. Innsamling av skadedata vil bli gjort prospektiv med ukentlig besvarelse av spørreskjema over en tolv ukers periode. Parallelt vil det samles inn skadedata ved hjelp av et standardardisert skjema for skaderegistrering, og den nye metoden vil bli validert opp mot dette.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil forhåpentligvis kunne gi en ny metodikk for registrering av belastningsskader. Hvis belastningsskader i større grad enn tidligere kan fanges opp, vil dette på sikt kunne brukes til å identifisere risikoutøvere og tilrettelegge for skadeforebyggende tiltak.