Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Et åtte-ukers styrketreningsprogram for skulderens utadrotator-muskulatur hadde ingen effekt hos unge håndballspillere - en randomisert kontrollert studie'

Et åtte-ukers styrketreningsprogram for skulderens utadrotator-muskulatur hadde ingen effekt hos unge håndballspillere - en randomisert kontrollert studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hilde Fredriksen
Veileder(e): Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Ann Cools

Beskrivelse

Hensikten med studien var å evaluere effekten av et kort (5-10 minutters) styrketreningsprogram for skulderens utadrotator (UR)-muskulatur, ved bruk av elastiske bånd, hos unge håndballspillere

Metoder: Utvalget inkluderte 6 håndball-lag (3 kvinnelag og 3 herrelag), totalt 92 personer med en gjennomsnittsalder på 16,6 år. Spillerne ble randomisert ved enkel randomisering innad i lagene til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen gjennomførte et styrketreningsprogram for skulderens UR-muskulatur, bestående av 2 øvelser som ble gjennomført 3 ganger per uke etter håndballtrening i 8 uker, og en kontrollgruppe som trente som vanlig. Det primære utfallsmål var forskjell mellom gruppene i endring av UR-styrke, målt med håndholdt dynamometer, fra studie-start til -slutt (8 uker). Sekundære utfallsmål var forskjell mellom gruppene i endring av innadrotasjons (IR)-styrke og UR/IR-styrkeratio.

Resultater: Den estimerte forskjellen mellom gruppene i dominant skulders UR-styrke var 0,06 N/kg (95% konfidensintervall [KI]: −0,01, 0,14). Den estimerte forskjellen mellom gruppene i dominant skulders IR-styrke og ER/IR-ratio var henholdsvis 0,02 (95%KI: -0,08, 0,13) og 0,03 (95%KI: -0,02, 0,08).

Konklusjon: Styrkeprogrammet for skulderens UR-muskulatur bedret verken UR-styrke eller UR/IR styrkeratioen.