Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere mer utbredt enn tidligere rapportert'

Lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere mer utbredt enn tidligere rapportert

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Joar Harøy
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr
Medarbeider(e): Ben Clarsen, Kristian Thorborg, Per Hölmich

Beskrivelse

Bakgrunn: Majoriteten av studiene som har undersøkt forekomsten av lyskeskader blant fotballspillere har benyttet en skadedefinisjon basert på fravær fra trening eller kamp. Lyskeskader resulterer ofte fra overbelastning som fører til gradvis økende smerte og redusert funksjon, uten å nødvendigvis føre til fravær. Bruken av fravær fra kamp eller trening som skadedefinisjon fører sannsynligvis til en underrapportering av lyskeskader i tidligere studier.

Formål: Undersøke prevalensen av lyskeproblemer blant fotballspillere av begge kjønn og på forskjellige nivå ved å bruke en ny skaderegistreringsmetode utviklet for å fange både akutte og belastningsskader.

Studiedesign: Vi registrerte lyskeproblemer gjennom en 6-ukers periode med tett kampbelastning ved å bruke Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire. Totalt 240 spillere fra 15 lag fra forskjellige nivå og begge kjønn ble inkludert i studien og svarte ukentlig på spørreskjemaet. Vi kalkulerte gjennomsnittlig prevalens av lyskeproblemer og betydelige lyskeproblemer.

Resultater: Av de 240 spillerne rapporterte 112 av de mannlige spillerne (59%) og 20 av de kvinnelige (45%) minst én episode med lyskeproblemer. Den gjennomsnittlige prevalensen av alle lyskeproblemer og betydelige lyskeproblemer for mannlige spillere var henholdsvis 29% (range 23-32% på ulike nivå) og 7% (9-11%). Mannlige elitespillere hadde økt risiko for å rapportere lyskeproblemer (odds ratio: 3,1 95% CI: 1,5-6,4, p=0.03) sammenlignet med kvinnelige elitespillere. Det var ingen forskjell i risiko for å rapportere lyskeproblemer mellom mannlige elite, sub-elite eller amatørspillere. For betydelige problem var det ingen forskjell mellom mannlige og kvinnelige spillere, eller mellom ulike nivå blant mannlige fotballspillere.

Konklusjon: Vi fant en høy prevalens av lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere i en periode med tett kampbelastning. En skadedefinisjon basert på fravær fra kamp eller trening fanget kun én tredjedel av lyskeproblemene registrert med den nye metoden. Mannlige elitespillere hadde tre ganger større risiko for å rapportere lyskeproblemer sammenlignet med kvinnelige elitespillere, mens nivå utgjorde ingen endring i risiko for å rapportere lyskeproblemer blant mannlige spillere.