Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Kan styring av treningsbelastning redusere skader og sykdom i elite-junior fotball?'

Kan styring av treningsbelastning redusere skader og sykdom i elite-junior fotball?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Torstein Dalen-Lorentsen
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Ben Clarsen, John Bjørneboe
Medarbeider(e): Markus Vagle, Kevin Nordanger Martin, Michael Kleppen, Joar Harøy

Beskrivelse

Bakgrunn: Tidligere studier har vist lik skade- og sykdomsforekomst i elite ungdomsfotball som i profesjonell fotball. Brå endring i treningsbelastning har vist seg å øke risikoen for både skader og sykdom i en rekke idretter. Ungdom i junioralder har ofte mange treningsarenaer som skole, klubblag, eldre klubblag, regionale- og nasjonale lag. Dette kan gjøre det vanskelig å kontrollere belastingen til hver enkelt utøver. Individuell styring av treningsbelastning kan være en løsning for at hver enkelt utøver skal ha en kontrollert progresjon i sin treningsbelastning gjennom en hel sesong, og kan potensielt redusere risiko for skade og sykdom.


Formål:
Formålet med denne studien er å undersøke om individuell styring av treningsbelastning kan redusere prevalens av helseproblemer gjennom en hel sesong.


Metode:
Ca. 30 lag vil bli inkludert i denne cluster-randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien. Lagene vil være i junioralder (15-19år) og bestå av begge kjønn. Spillerne i intervensjonsgruppen vil få sin treningsbelastning styrt av sin trener via en teknisk løsning. Kontrollgruppen vil trene som normalt. Begge gruppene vil rapportere sin treningbelastning gjennom session Rating of Perceived Exertion -metoden daglig, samt rapportere prevalens av helseproblemer gjennom "Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Questionnaire on Health Problems"-spørreskjema ukentlig.


Implikasjoner:
Denne studien vil være den første eksperimentelle studien om styring av treningsbelastning, og vil kunne ha stor påvirkning på videre forskning rundt treningsbelastning som forebyggende tiltak.