Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hvordan håndtere gjentakende skader i forskning på treningsbelastning og risiko for skade'

Hvordan håndtere gjentakende skader i forskning på treningsbelastning og risiko for skade

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lena Kristin Bache-Mathiesen
Veileder(e): Morten Wang Fagerland, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Ben Clarsen, Torstein Dalen-Lorentsen, Jon Michael Gran

Beskrivelse

Bakgrunn: Med som hovedmål å forebygge idrettsskader, forsøker forskere å identifisere risikofaktorer for skade, slik som treningsbelastning. Idrettsskadeprosesser er komplekse fenomener som har vist seg å være utfordrende å undersøke. Idrettsutøvere kan oppleve å få flere skader i løpet av en sesong. Det kan være gjentakende skader som oppstår flere ganger, og det kan være nye skader som er delvis relatert eller urelatert til den forrige skaden. Slike skader bryter en antagelse som er vanlige i statistiske analyser brukt til å analysere sammenhengen mellom treningsbelastning og skade: at risikoen for en ny skade er uavhengig av forrige skade. Det er uvisst hvordan dette skal håndteres.

Formål: Fastslå hvordan man bør håndtere avhengig mellom flere skader på samme individ i forskning på effekten av treningsbelastning på risiko for skade.

Metode: Vi skal først prøve ut ulike metoder på data fra en idrettskohort og sammenligne resultatene. Deretter skal vi, basert på ekte treningsbelastningsmålinger, simulere sammenhenger mellom treningsbelastning og skaderisiko, hvor sannsynligheten for skade er avhengig av tidligere skader. Modelleringsmetoder skal så sammenlignes via deres evne til å avdekke effekten av treningsbelastning på sannsynligheten for å få en skade.