Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Utvikling av et kort og effektivt styrketreningsprogram for skulderens utadrotator-muskulatur – en Delphi-studie'

Utvikling av et kort og effektivt styrketreningsprogram for skulderens utadrotator-muskulatur – en Delphi-studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hilde Fredriksen
Veileder(e): Grethe Myklebust, Ann Cools

Beskrivelse

Bakgrunn: Svakhet i skulderens utadrotator-muskulatur er antatt å være en av hoved-risikofaktorene for skuldersmerter i håndball. Det finnes per i dag ingen korte, effektive programmer for trening av denne muskulaturen.

Hensikten med studien var å utvikle et kort og effektivt styrketreningsprogram for skulderens utadrotator-muskulatur – et program som det også ville ha stor sannsynlighet for at håndballspillere ville gjennomføre.

Metoder: Vi gjennomførte en tre-runders, modifisert Delphi-studie, hvor vi inkluderte eksperter innen områdene skulder, styrke og håndball. I første runde ble ekspertene bedt om å gradere åtte pre-definerte øvelser for skulderens utadrotator-muskulatur for effekt og sannsynlighet for at håndballspillere ville gjennomføre disse øvelsene. De ble også bedt om å foreslå andre øvelser som de foretrakk. I runde to ble ekspertene bedt om å gradere de nye øvelsene fra runde en og eventuelt kommentere disse. I runde tre fikk de en statistisk oppsummering av panelets skåringer, sin engen skår og en oppsummering av kommentarene. Basert på denne tilbakemeldingen ble de bedt om å revurdere sin respons og gradere øvelsene på nytt.

Resultater: Seksten eksperter gjennomførte tre spørsmålsrunder med 100% responsrate. Tjueåtte øvelser ble gradert. Vi nådde konsensus for både effekt og sannsynlighet for gjennomføring for to øvelser, utadrotasjon i 90° abduksjon i en framoverbøyd stilling, og utadrotasjon i 90° abduksjon kombinert med horisontal abduksjon og kroppsrotasjon i en pushup-stilling.