Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Prevalence and burden of self-reported health problems in junior elite male ice hockey players -  a 44-week prospective cohort study'

Prevalence and burden of self-reported health problems in junior elite male ice hockey players -  a 44-week prospective cohort study

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Anine Nordstrøm
Veileder(e): Roald Bahr, Ben Clarsen, Ove Talsnes

Beskrivelse

Bakgrunn: Vi vet lite om belastningen av sykdom og belastningsskader blant unge ishockeyspillere, og hvordan dette påvirker deres idrettsprestasjon, deltakelse og trening.

Formål: Formålet med denne studien var å undersøke prevalensen og belastningen av alle helseproblemer blant unge ishockeyspillere gjennom et skoleår.

Metode: Totalt 206 unge ishockeyspillere fra WANG og NTG ble inkludert i en prospektiv kohortstudie i skoleåret 2018/2019. Spillerne registrerte alle helseplager; akutte skader, belastningsskader og sykdom, hver uke ved hjelp av Oslo Sports Trauma Research Center spørreskjema om helseplager (OSTRC-H2).

Implikasjoner: Dette er den første studien som undersøker prevalensen og belastningen av alle helseproblemer blant yngre ishockeyspillere gjennom et skoleår. Disse dataene kan anvendes i utvikling av forebyggende programmer, både når det gjelder akutte skader og belastningsskader.