Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'The prevalence and burden of health problems in male senior ice hockey - a prospective study in the Norwegian professional league'

The prevalence and burden of health problems in male senior ice hockey - a prospective study in the Norwegian professional league

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Anine Nordstrøm
Veileder(e): Roald Bahr, Ben Clarsen, Ove Talsnes

Beskrivelse

Bakgrunn: Tidligere epidemiologiske studier i ishockey på elitenivå har fokusert på akutte time-loss skader. Vi vet lite om belastningen av sykdom og belastningsskader i ishockey.

Formål: Formålet med denne studien var å undersøke prevalensen og belastningen av alle helseproblemer blant mannlige profesjonelle ishockeyspillere gjennom en ishockeysesong.

Metode: Totalt 225 mannlige ishockeyspillere fra ni lag i GET-ligaen (høyeste liga i Norge) ble inkludert i en prospektiv kohortstudie i ishockeysesongen 2017/2018. Spillerne registrerte alle helseplager; akutte skader, belastningsskader og sykdom, i 31 uker ved hjelp av Oslo Sports Trauma Research Center spørreskjema om helseplager (OSTRC-H1).

Resultater: Til enhver tid rapporterte 40% (95% CI 37% til 43%) symptomer fra skade eller sykdom og 20% (95% CI 19% til 22%) opplevde helseproblemer med en substansiell negativ innvirkning på trening og prestasjon. Akutte skader representerte største insidens, prevalens og belastning. De mest belastende akutte skader var mot hode/ansikt, skulder, kne og ankel. De mest belastende belastningsskader var lokalisert til kne, korsrygg og hofte/lyske.

Implikasjoner: Dette er den første studien som undersøker prevalensen og belastningen av alle helseproblemer blant mannlige profesjonelle ishockeyspillere gjennom en ishockeysesong. Disse dataene kan anvendes i utvikling av forebyggende programmer, både når det gjelder akutte skader og belastningsskader.