Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Senter for idrettsskadeforskning utnevnt til IOC-forskningssenter

Senter for idrettsskadeforskning utnevnt til IOC-forskningssenter

Introduksjon

Den internasjonale olympiske komité, IOC, har utpekt 11 forskningssentere som IOC-sentre for fremragende forskning innenfor idrettsskader og utøvernes helse, i hard konkurranse fra sentere fra hele verden. Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole er ett av dem.

Nyheter hovedbilde

– Dette er en viktig milepæl for oss, sier professor Roald Bahr, som leder Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.

– Vi har hatt enorm nytte av det tette samarbeidet med nettverket av IOC-forskningssentre og er stolte over å ha vært en sentral samarbeidspartner både hva angår forskning og utdanning.

– Vi ser fram til å videreutvikle samarbeid og idéutveksling med andre globalt ledende forskningssentre innenfor idrettsskader, sykdom og forebygging. Det årlige bidraget på 100 000 sveitserfranc er også viktig for oss, sier professor Bahr som respons på utnevnelsen.

 IOCs 11 forskningssenterne for fremragende forskning

- Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Norway (først utnevnt i 2009)

- Australian Centre for Research into Injury in Sport and its Prevention, Federation University Australia, Australia (først utnevnt i 2009)

- Sport Injury Prevention Research Centre, University of Calgary, Canada (først utnevnt i 2009)

- Institute of Sports Medicine, Copenhagen University Hospital, Denmark (først utnevnt i 2014)

- Yonsei University, Republic of Korea (South-Korea) (først utnevnt i 2014)

- Amsterdam Collaboration on Health & Safety in Sports, VU University and Academic Medical Centre, Netherlands (først utnevnt i 2014)

- Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Qatar (først utnevnt i 2014)

- Clinical Sport and Exercise Medicine Research Group, University of Cape Town, South Africa (først utnevnt i 2009)

- London’s Institute for Sports, Exercise and Health (ISEH) & National Centre for Sports Exercise and Medicine (NCSEM), United Kingdom (først utnevnt i 2014)

- US Coalition for the Prevention or Illness and Injury is Sport: USOC Sports Medicine, the Steadman Philippon Research Institute & the University of Utah Health (først utnevnt i 2016)

French-speaking Research Network for Athlete Health Protection & Performance (først utnevnt i 2018)

Fireårig program

De neste fire årene vil disse sentere utføre oppgaver innenfor forskning, utvikling og implementering av effektive forebyggende og behandlende metoder for idrettsskader og sykdom. De vil motta finansiell støtte fra IOC og være en del av et internasjonalt nettverk av spesialiserte forskere og klinikere innenfor forebygging av en utøvers helse. 

Disse senterne har bevist at de er helt i front når det gjelder idrettsskadeforskning, og de har forpliktet seg til våre felles mål om å bruke ressurser og kunnskap for å sikre idrettsutøveres helse og velferd, slik at idrettsmenn og -kvinner kan prestere på høyest mulig nivå med lavest mulig helserisiko.

IOC-sentre for fremragende forskning siden 2009

Under ledelse av sin medisinske kommisjon har IOC støttet og samarbeidet med etablerte forskningssentre over hele verden. Senterne har klinisk, undervisnings- og forskningsmessig ekspertise innenfor idrettsskader og eliteidrett, med utøveres helse og skadeforebygging som mål.

Gjennom samarbeidet med de 11 senterne vil IOC ytterligere beskytte utøvernes helse ved å:

- Etablere langsiktige forskningsprogrammer for forebygging av idrettsskader (inkludert studier innenfor epidemiologi, forebygging og implementering)

- Bygge oppunder nettverk mellom individer, institusjoner og organisasjoner for å forbedre utøveres helse

- Implementere anvendt, pågående og nyskapende forskning og utvikling innenfor IOCs rammeverk og langsiktige strategi

- Opprette mekanismer for oversettelse av forskningsresultater slik at disse kan formidles og deles over hele feltet gjennom den olympiske bevegelsen og idretten for øvrig, slik at resultatene skal føre til konkrete handlinger som skal beskytte utøveres helse