Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Hege Heiestad

Detaljer om forsker: Hege Heiestad

Portrett av Hege Heiestad

Hege Heiestad

Fysioterapeut Seniorrådgiver

hege.heiestad@nih.no

+47 23 26 23 85

CV

Hege Heiestad er seniorrådgiver ved Seksjon for idrettsmedisinske fag og jobber med kunnskapsformidling i SKADEFRI-teamet ved Senter for idrettsskadeforskning. Hun er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF og tok en mastergrad i idrettsfysioterapi ved NIH 2013.

Heiestad har mange års arbeidserfaring som barnefysioterapeut, bedriftsutvikler, veileder og kursholder på ulike arenaer.

Prosjekter

Publikasjoner