Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Cecilie Benedicte Isern

Detaljer om forsker: Cecilie Benedicte Isern

Portrett av Cecilie Benedicte Isern

Cecilie Benedicte Isern

MD Stipendiat

cecilieisern@outlook.com

CV

Cecilie Benedicte (f. 1988) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom sin forskning på hjertestans relatert til fysisk aktivitet. Sammen med Hilde Moseby Berge har hun tidligere publisert en oversiktsartikkel om blodtrykk hos idrettsutøvere.

Cecilie er utdannet lege, uteksaminert fra Universitet i Oslo januar 2015, og er fra høsten 2017 ansatt i en 100 % stilling som stipendiat ved Oslo universitetssykehus. Foreløpig foregår majoriteten av forskningsarbeidet i samrbeid med Norsk Hjertestansregister ved Nasjonal Kompetanseenhet for Prehospital Akuttmedisin, Ullevål sykehus. Hovedveileder er Hilde Moseby Berge (MD, PhD). Jo Kramer-Johansen (professor og overlege innen anestesiologi) og Eivind Berge (professor og innen kardiologi) er biveledere.

Prosjekter

Publikasjoner