Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Helseplager avdekket ved helseundersøkelse av 558 elite fotball spillere

En nylig publisert studie blant 558 mannlige elite fotballspillere i Qatar viste at standardisert helseundersøkelse (screening) avdekker en høy prevalens av helseplager som trenger behandling, videre undersøkelser eller forebyggende tiltak, men bare et fåtall av disse helseplagene fikk konsekvenser for deltakelse i fotball.

Les mer >>

Sykdom fører til mindre fravær fra fotballaktivitet sammenlignet med skader

En ny studie fra Senter for idrettsskadeforskning, i samarbeid med Football Research Group fra Sverige viser at sykdom fører til lite fravær i profesjonell fotball sammenlignet med skader.

Les mer >>

2,5 millioner kroner til prosjektet «SKADEFRI – la drømmen leve!»

Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole har fått 2,5 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av nye digitale tjenester.

Les mer >>

Korsbåndtest er lite treffsikker

Ny studie fra Norges idrettshøgskole og Senter for idrettsskadeforskning viser at fallhopptesten ikke kan benyttes for å identifisere håndball- og fotballspillere med økt risiko for korsbåndskade.

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>