Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Redusert skaderisiko etter innføringen av nye utstyrsregler i World Cup Alpint

En ny studie fra Senter for idrettsskadeforskning, nylig publisert i British Journal of Sports Medicine, har avdekket en redusert skaderisiko blant verdens beste alpinister. Det var hittil ukjent i hvilken grad skadeforekomsten og skademønsteret har endret seg etter at de nye utstyrsreglene ble innført i forkant av 2012/13 sesongen.

Les mer >>

Stig Haugsbø Andersson vant stor nasjonal forskningspris

Forskere fra Norges idrettshøgskole og Senter for idrettsskadeforskning var også godt representert blant de utplukkede foredragene og ble de store prisvinnere på årets Idrettsmedisinsk Høstkongress, som gikk av stabelen i Trondheim.

Les mer >>

Nordisk medisinpris til Lars Engebretsen og Roald Bahr

Nordisk medisinpris 2015 tildeles forskerduoen for grunnleggende studier av idrettsskader og utvikling av forebyggende tiltak som reduserer skaderisiko.

Les mer >>

MR gir ingen tilleggsverdi utover anamnese og klinisk evaluering for å si noe om retur til idrett etter akutte hamstringsskader

En nylig publisert studie blant 180 mannlige idrettsutøvere konkluderte med at tilleggsverdien av MR for å anslå tid til retur til idrett (RTI) etter akutte hamstringsskader, utover anamnese og kliniske undersøkelser alene, er svært begrenset.

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>