Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Ryggsmerter vanlig hos elite håndball- og fotballspillere

En nylig publisert artikkel fra norsk eliteidrett i Knee Surgery Sports Traumatology Artroscopi har avdekket forekomsten av ryggsmerter blant kvinnelige topptrente håndball- og fotballspillere, og sammenlignet funnene med en aktiv kontrollgruppe av kvinner.

Les mer >>

Ny doktorgrad om skader blant Norges beste kvinnelige fotballspillere

Fysioterapeut Agnethe Nilstad fra Senter for idrettsskadeforskning har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvorfor risikoen for skader er så høy og hvordan idrettsfysioterapeuter kan screene og i neste steg forebygge skader.

Les mer >>

Prestisjefull internasjonal pris til Marianne Martinsen

Marianne Martinsen stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning på NIH ble nylig hedret med den prestisjefylte International Clinical Scholar Award fra American College of Sports Medicine (ACSM) for abstractet «The Development of the Brief Eating Disorder in Athletes Questionnaire (BEDA-Q)».

Les mer >>

Ny doktorgrad på stamceller og behandlingen av bruskskader

Mandag 16. juni skal lege og stipendiat Rune Bruhn Jakobsen forsvare sin doktorgradsavhandling med tittelen: "Mesenchymal stem cells in cartilage repair. Studies of chondrogenesis in vitro and in vivo».

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>