Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Funksjonell screening av idrettsutøvere -9+ screening test er lite stabil til å avdekke endring over tid

En nylig publisert studie fra Senter for idrettsskadeforskning og Aspetar blant 220 mannlige elitefotballspillere i Qatar viste at det er betydelig variasjon i en mye brukt screening test, 9+ - testen fra sesong til sesong, uten at det har sammenheng med skade eller alvorlighetsgrad av skaden.

Les mer >>

No negative effects reported on cartilage lesions 5–9 years after ACL reconstruction

The results from a recently published study on the mid- to long-term outcome after ACL-reconstruction questions the understanding that patients with a concomitant cartilage lesion do not recover to the same extent as patients with an isolated ACL-tear.

Les mer >>

Helseplager avdekket ved helseundersøkelse av 558 elite fotball spillere

En nylig publisert studie blant 558 mannlige elite fotballspillere i Qatar viste at standardisert helseundersøkelse (screening) avdekker en høy prevalens av helseplager som trenger behandling, videre undersøkelser eller forebyggende tiltak, men bare et fåtall av disse helseplagene fikk konsekvenser for deltakelse i fotball.

Les mer >>

Sykdom fører til mindre fravær fra fotballaktivitet sammenlignet med skader

En ny studie fra Senter for idrettsskadeforskning, i samarbeid med Football Research Group fra Sverige viser at sykdom fører til lite fravær i profesjonell fotball sammenlignet med skader.

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>