Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Høy skaderisiko for telemarkkjørere i World Cup

En ny studie fra Senter for idrettsskadeforskning har avdekket at skaderisikoen blant verdens beste telemarkutøvere er høy sammenlignet med de andre FIS disiplinene alpint, snowboard og freestyle.

Les mer >>

Ny doktorgrad på skade av leddbrusk og fremre korsbånd i kne

Fredag 6. mars 2015 skal ortopedisk kirurg og forsker Jan Harald Røtterud forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (PhD): "Focal cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees – Incidence, risk, prognosis and treatment".

Les mer >>

Marianne Martinsen tar doktorgrad på forebygging av spiseforstyrrelser i idretten

Fredag 13. Februar forsvarte Marianne Martinsen, stipendiat ved Norges idrettshøgskole og Senter for idrettsskadeforskning, sin doktorgradsavhandling “Preventing eating disorders among young male and female elite athletes”.

Les mer >>

Ben Clarsen tar doktorgrad på belastningsskader i idrett

Tirsdag 20. Januar forsvarte fysioterapeut Ben Clarsen sin doktorgradsavhandling ”Overuse injuries in Sport – Development, validation and application of a new surveillance method” på Norges idrettshøgskole.

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>