Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Boklansering onsdag 20. august: Idrettsskader – diagnostikk og behandling

Sjefslege ved Olympiatoppen, Roald Bahr og overlege ved Olympiatoppen, Lars Engebretsen, har i samarbeid med IOC gitt ut boken Idrettsskader – diagnostikk og behandling.

Les mer >>

Get Set – Ny gratis app for skadeforebyggende trening

Appen “Get Set – Train smarter” gir deg skadeforebyggende øvelser presentert via video og er lett tilgjengelig på din smartphone. Get Set er utviklet av Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, og er et samarbeidsprosjekt med IOC, NIH og vår teknologipartner Making Waves.

Les mer >>

SCAT3: Nye internasjonale verktøy for håndtering av hjernerystelse

Er du oppdatert slik at dine idrettsutøvere blir best mulig ivaretatt når hodeskade skjer? Et nytt diagnostisk hjelpemiddel for idrettsutøvere med mistanke om hjernerystelse er utarbeidet og foreligger nå på norsk.

Les mer >>

Ryggsmerter vanlig hos elite håndball- og fotballspillere

En nylig publisert artikkel fra norsk eliteidrett i Knee Surgery Sports Traumatology Artroscopi har avdekket forekomsten av ryggsmerter blant kvinnelige topptrente håndball- og fotballspillere, og sammenlignet funnene med en aktiv kontrollgruppe av kvinner.

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>